Kinderen

Voor het behandelen van uw kind heeft Balans Healing mogelijkheden genoeg, een actieve, intuïtieve of een cognitieve benadering, wij passen ons behandelplan aan op uw kind.

Waar beginnen we, we nodigen jullie uit voor kennismaking om het wederzijds vertrouwen te ervaren, om de hulpvraag concreet te krijgen en het plan van aanpak te bespreken.
Een behandelingstraject omvat bij ons tevens een lichamelijke check up, meting van de vitamines, mineralen en meridianen. 

Resultaat is belangrijk voor ons maar uw kind blijft altijd centraal staan voor ons.

kinderen

Onze intentie is de kinderen hun eigen handleiding te leren ervaren, te voelen.
Dit gevoel geeft je eigenwaarde de vastigheid voor de rest van je leven.

Waarom? Kinderen staan dicht bij hun gevoel. Hoewel er in de westerse wereld redelijk wat factoren zijn die de kinderen uit hun balans kunnen brengen, hebben kinderen vanuit zichzelf nog niet de ervaring om bepaalde overtuigingen vast te zetten in hun systeem. Daar schuilt tegelijkertijd het gevaar bij een kind.

Langere periodes van onzekerheid gaat hij/zij kopiëren of bepaalde programmeringen tot zich nemen. Dit kan tijdens de zwangerschap al starten. Op zich niks om zorgen over te maken zolang het kind zich weer kan herstellen, echter lukt dit niet bestaat de kans dat het een patroon wordt.

De aanleg van het kind is natuurlijk zeer bepalend in het geheel.

Vele vormen van “afwijkingen” die tegenwoordig genoemd worden zijn in mijn beleving te herleiden tot het verkeerd stimuleren van de linker- en rechterhersenhelft. In onze maatschappij wordt over het algemeen teveel aandacht gegeven aan enkel het ontwikkelen van het intellect, daarom is een analyse van de kwaliteiten van uw kind zo belangrijk, stimuleer hetgeen waar behoefte aan is.

Ieder kind is anders!
De omgeving kan ook een reden zijn waarom uw kind uit balans is, denk hierbij bijvoorbeeld wat verandering van een leerkracht met uw kind kan doen of een stressvolle situatie als Sinterklaas. Ouders zijn zeer bepalend in het leven van een kind. Is er tussen de ouders of is één van de ouders
uit evenwicht slaat dit over op uw kind. Het beste en snelste resultaat wordt dan ook geboekt bij een combinatie van behandelingen, dus zowel kind als ouder.

Neem vrijblijvend contact .

Zowel Sandra Buijsrogge van Bij de Terp coaching als Eddy Filius van Balans Healing behandelen kinderen, in veel gevallen werken we samen om het beoogde resultaat te kunnen behalen.