Balans Healing werkt volgens de vijf natuurgerichte principes

Vijf natuurgerichte principes

Mijn werkwijze als Paramedisch natuurgeneeskundig therapeut is op basis van de vijf natuurgerichte principes: energie, prikkeloverdracht, drainage, voeding en psyche. Deze zijn met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar, waardoor aandacht voor elk onderdeel belangrijk is om een gezonde balans te verkrijgen.

Energie

Alles bestaat uit energie en is de basis van het leven. Elk systeem, elk orgaan, elke emotie en elke gedachte heeft een eigen energie. Er bestaan twee soorten energie; tastbare ( bewuste ) en niet-tastbare ( onbewuste ) energie. Tastbare energie krijg je door te eten en verbranding van voedsel voor je lichaam. Niet-tastbare energie vind je in je aura en diverse chakra’s. Het is belangrijk om beide vormen van energie in balans te houden voor een optimale energie huishouding.

Bij Balans Healing verwerken we dit principe in de consulten door bijvoorbeeld mensen bewust te maken van bepaalde overtuigingen, gedragingen en op hetzelfde moment de aanwezige geblokkeerde energie te laten voelen in het lichaam en /of chakra. Door de bewustwording van deze koppeling, is het vervolgens aan de natuurgeneeskundig therapeut om via een geleerde techniek, bijv. hypnose, chakrahealing, auriculotherapie , jin shin yjutsu het energieveld terug in balans te brengen.

Prikkeloverdracht

Prikkeloverdracht vindt plaats in de zenuwbanen van het lichaam, en zorgen voor het communicatienetwerk tussen de hersenen en de rest van het lichaam. Het vervoert de opdrachten als prikkels vanuit de hersenen naar de rest van het lichaam.
Wanneer de communicatie verstoord raakt, worden de prikkels aan delen van het lichaam niet goed doorgegeven. Door een verstoorde prikkeloverdracht kunnen functies in het lichaam en of geest niet of niet goed worden verwerkt.

Het opsporen van de blokkade (ruis) is van belang voor de communicatie en het herstellende vermogen van het lichaam. Bij Balans Healing verwerken we dit principe in de consulten door eerst goed naar de basis lichaamshouding te kijken, met welke druk zet je de voeten neer, hoe is de zwaartekracht tussen links, rechts verdeeld, wat is uw dominante kant. Dit aanpassen van het evenwicht kan worden bewerkstelligt worden door bijv. Regenesis, Quantum Touch, TRE , Jin Shin Jyutsu.

Drainage

Ons lichaam en onze geest worden belast met gifstoffen. Hierbij kan je denken aan bepaalde soorten voeding, stress, straling en gassen waarmee we dagelijks in aanraking komen. Wanneer het lichaam minder of niet in staat is deze gifstoffen af te voeren heeft dit een nadelige invloed op het hele systeem.
Het is belangrijk om aandacht te hebben voor het reinigen van deze gifstoffen, waardoor het immuunsysteem wordt gestimuleerd.

Bij Balans Healing verwerken we dit principe door aan het begin van een traject een algemene Orthomoleculaire ( vitaminen/mineralen/ kwaliteit van bloed, bloedcirculatie, ect) check uit voeren, het testen op nsoden ( afvalstoffen , bacteriën )  via de VAS pols  ( Auriculomédicine ) en mocht het tevens een mentale verstoring zijn passen we Hypnose toe om het betreffende trauma te achterhalen en op te lossen.
In veel gevallen is een korte detox periode wenselijk.

Voeding

Elk lichaam heeft goede voeding nodig om optimaal te kunnen functioneren. Wanneer het lichaam voeding krijgt wat het niet verwerken kan, kan dit leiden tot klachten zoals moeheid en lichamelijke klachten.
Ook goede geestelijke voeding is belangrijk en nodig en kan bestaan uit verwachtingen, overtuigingen en uitdagingen. Dit kan ook belemmerend werken zoals boosheid, onmacht, jezelf overvragen (stress) en negatieve ervaringen. Een basisprincipe vanuit het Tibetaanse geneeskunde is dat 95 % van ziekte een mentale oorzaak hebben.
Het is belangrijk de balans tussen lichaam en geest aandacht te geven en zo nodig te herstellen. Bij Balans Healing verwerken we dit principe door het slaappatroon en ademhaling te analyseren, wanneer de diepte van ontspanning verstoord is zal het verteren, communicatie om welk vlak dan ook verstoord zijn. Dit is mijn inziens het eerste wat hersteld moet worden, daarna gaan we naar de fysieke voeding kijken, hierin zijn de basistypes vanuit de Tibetaanse geneeswijze een lijndraad.

Door o.a. de wimhof methode, energetisch werken op het zenuwstelsel met Regenesis ontstaat er een nieuwe diepte van ontspanning wat de samenwerking ten goede komt.

Psyche

Het bewust worden van belemmerende denk- en gedragspatronen is een belangrijk. Tijdens het bewustwordingsproces leer je je eigen patronen herkennen en kan er verandering plaatsvinden. Je gaat onderzoeken waar en wanneer deze zijn ontstaan zodat je deze patronen kunt doorbreken en loslaten. Lichamelijke en geestelijke gesteldheid zijn met elkaar verbonden en zullen elkaar zowel negatief als positief kunnen beïnvloeden.  Aandacht geeft ruimte voor herstel. Door een duidelijke uit een zetting, van  gedrag, de gedachten, slaappatroon, jaargetijde en bepaalde organen welke bij de klacht horen wordt de klant geholpen in zijn bewustwordingsproces. Dit inzicht leidt in veel gevallen tot een nieuw en bredere inzicht. Mijn kennis van de Oosterse psychologie, Gelaatkunde en de theorie van Dr.Hamer helpt mij hierbij.

Voor een compleet beeld van opleidingen en trainingen welke ik gevolgd heb in de loop van de jaren verwijs ik graag naar de pagina Balans Healing

 

Lees alle berichten

Cursus Gelaatkunde

Cursus Gelaatkunde In deze uitgebreide vijfdaagse cursus Gelaatkunde, maak je kennis met de pseudo wetenschap van het lezen van gezichten. Gelaatkunde, of ook wel Psychognomie genoemd, is een techniek die zich richt op het begrijpen van iemands innerlijke...

Recovery Cabin in Koudekerke

We breiden ons netwerk met Recovery Cabin steeds verder uit, meerdere locaties in Nederland, België en Spanje. Naast de eigen locatie in Nisse bieden we nu ook sessies in de Recovery Cabin aan bij Ride by the Sea in Koudekerke vlak bij het strand van Dishoek. Voor...

Collum behandeling

Veel klachten zijn terug te herleiden tot een verkeerde houding / lichaamsstand. De knieën, voeten, bekken en de atlas zijn hierin van groot belang. Met een Collum behandeling kunnen we de torsie of whiplash eruit halen. Dit betekent dat het lichaam / skelet zich weer...

Recovery Cabin in Nisse ( Goes )

Balans Healing is de ontwikkelaar van de Recovery Cabin. De Recovery Cabin benadert het lichaam vanuit een andere invalshoek. De belangrijkste pijler van deze visie is de kerntemperatuur. Ieder lichaam functioneert het beste bij een kerntemperatuur van 36,5 graden...

BURN OUT

Het niet (h)erkennen van overmatige stress is het grootste gevaar voor de ontwikkeling van overspannenheid en burn-out. Hierbij is het van belang dat je je realiseert dat mensen  doorgaans verschillend op stress reageren. Bij de één zullen de klachten meer psychisch...

Een andere kijk op depressie

Van mensen met een depressie is bekend dat ze te weinig zuurstof in hun bloed hebben, deze mensen hebben witte lippen, de mond is de reflexzone van de darmen en in de darmen zit de grootste hoeveelheid bloed.  Als je te weinig zuurstof hebt, zou je naar een omgeving...

Basistype: Loeng

Elementen: lucht en ruimte Het Loeng-principe symboliseert de levensenergie, de geest en de beweging. Het wordt bij de elementen lucht en ether ingedeeld. Als Loeng-persoonlijkheid ben je heel gemakkelijk. Je sterke punten zijn flexibiliteit, intuïtie, spontaniteit en...

Wat houdt een natuurgeneeskundig consult in?

Bij Balans Healing bieden we een grondig natuurgeneeskundig consult aan, waarbij we op diverse manieren naar uw klachten kijken. Dankzij onze uitgebreide ervaring en voortdurende opleidingen hebben we een brede visie ontwikkeld om uw klachten aan te pakken. Het proces...

BATC

De Stichting Belangen Associatie Therapeut en Consument (BATC) komt op voor de belangen van zowel de therapeuten als de consumenten. Het doel van de BATC is het creëren van eenheid en de kwaliteit te verhogen binnen de natuurgerichte zorg. Zij streven naar meer...